top of page
★0676r.jpg

ONE Tech Stop Danang Office

2020 . 09 ~  |

Takahito Yamada

OTS đã tích hợp phương pháp làm việc "Agile Software Development"  vào thực hành thực tiễn của họ - đây là một phương pháp tiềm năng đang được chuyên ngành CNTT trên toàn thế giới ứng dụng. Văn phòng mới tọa lạc tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, đây sẽ không chỉ hoạt động như một nơi tiếp đón và đẩy mạnh thành lập ra các nhóm Agile (agile teams), mà còn là một hình mẫu minh chứng thực tế cách tiếp cận mới của họ.
Với tư cách là kiến trúc sư, chúng tôi phải đối mặt với thách thức trong việc diễn giải lại sự linh hoạt của phương thức làm việc này bằng ngôn ngữ kiến trúc và kết hợp nó vào thiết kế của mình. Chúng tôi đã  thiết kế một không gian chính được chia thành hai khu vực - khu "tập trung" và khu "thư giãn"  - mỗi khu vực đều có những đặc điểm và bầu không khí riêng biệt. “Hành lang”  dọc theo ranh giới của hai khu vực này đóng vai trò là lối lưu thông chính để liên kết các chuỗi không gian với các chức năng độc đáo của nó.

bottom of page