top of page

WE ARE HIRING 3D ARTIST

[English below.]

[DIỄN HỌA 3D]

Xin chào, chúng tôi là studio anettai!

Chúng tôi ĐANG TÌM KIẾM THÀNH VIÊN MỚI cho các vị trí:

- Họa viên 3D - Junior ( kinh nghiệm làm việc dưới 2 năm)

- Họa viên 3D - Senior ( kinh nghiệm làm việc trên 2 năm)

- Sinh viên thực tập.

Yêu cầu: Tiếng anh giao tiếp cơ bản.Công việc của chúng tôi sẽ trực quan hóa các dự án thiết kế kiến trúc / nội thất / đô thị từ các công ty thiết kế trên toàn cầu.

Chúng tôi không chỉ xây dựng nên mô hình 3D mà còn hiển thị kết quả thiết kế mong muốn trong tương lai một cách rõ ràng nhất.

Hãy cùng đồng hành và phát triển lĩnh vực trực quan hóa thiết kế kiến trúc cùng nhau. CV và portfolio xin gửi về: yamada@anettai.infoTrân trọng cảm ơn.

[We are HIRING  3D ARTIST]

studio anettai looking for new members of 3D artist!

- Junior artist (working experience less than 2 years)

- Senior artist (working experience more than 2 years)

- Intern (architecture school student)

- English ability is required.

We are the studio which visualize the architecture / interior / city design by all over the world's studios.

We do NOT only involved in to the 3D modeling but also showing the future appearance of each design wants to be.

Let's learn and develop the visualization field together with architecture design.

Send us your CV and portfolio.

Contact >> yamada@anettai.info

bottom of page