top of page
Đây là dự án nhà ở dành cho một gia đình nhiều thế hệ, tọa lạc tại khu dân cư mới nổi của Thành phố Hồ Chí Minh.Chúng tôi đề xuất giải pháp thiết kết hòa hợp với môi trường khí hậu nhiệt đới, trong đó thiên nhiên và cư dân sinh sống kết nối với nhau. “Khu vườn lớn” - ý tưởng được hình thành bằng cách tạo ra những khu vườn nhỏ hơn và kết nối chúng với nhau.

Ha House*

2018 . 02  | *Yamada từng là kiến trúc sư trưởng tại Vo Trong Nghia Architects

Đây là dự án nhà ở dành cho một gia đình nhiều thế hệ, tọa lạc tại khu dân cư mới nổi của Thành phố Hồ Chí Minh.Chúng tôi đề xuất giải pháp thiết kết hòa hợp với môi trường khí hậu nhiệt đới, trong đó thiên nhiên và cư dân sinh sống kết nối với nhau. “Khu vườn lớn” - ý tưởng được hình thành bằng cách tạo ra những khu vườn nhỏ hơn và kết nối chúng với nhau.

bottom of page