top of page
01_exteior night.jpg

BURGER

BROS
DA NANG

2021. 02  | Takahito Yamada

Đây là dự án cải tạo tại thành phố Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Bằng cách “Cạo”, “Phá hủy” và “Tái sử dụng”, từ nhà ở điển hình của người Việt đã được biến thành một nhà hàng với không gian mở -  bán ngoài trời - giống như một “túp lều trên bãi biển”.

bottom of page