top of page
FP000989.jpg

ANETTAI OFFICE
 

2020 . 09 ~  |

Takahito Yamada

-

Chúng tôi, studio anettai, đã chuyển văn phòng đến vị trí mới. Nằm trong một khu cư xá cũ, căn hộ đã được chúng tôi tu sửa lại thành văn phòng làm việc.

bottom of page